Laadpalen eisen

Voor het laadpalennetwerk heeft de gemeente rekening gehouden met de volgende eisen:

 • De locatie ligt op grond in eigendom van de gemeente.
 • De locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week openbaar toegankelijk.
 • Laadpaal en bebording worden niet direct voor monumenten geplaatst.
 • Voldoende ruimte en geen belemmering van zicht en doorgang:
  • Bij voorkeur 120 cm doorloopruimte en minimaal 90 cm.
  • De laadpaal staat minimaal 45 cm en bij voorkeur 60 cm van de trottoirband
  • Struikelgevaar wordt voorkomen
  • Niet direct voor de deur of raam van een woning

Wensen

Er zal daarnaast zo veel mogelijk aan onderstaande wensen moeten worden voldaan, waarbij voldoen aan de eerste wens zwaarder weegt dan latere wensen:.

 • Dekking: binnen 200m loopafstand van (toekomstige) vraag naar openbaar laden van bewoners of forenzen wordt een laadpunt voorzien. Voor bezoekerslocaties kan een grotere loopafstand worden gehanteerd.
 • Binnen 25 meter van bestaande laagspanningsnet in verband met mogelijke kosten meerlengte.
 • Laadpaal en bebording worden bij voorkeur in lijn met ander straatmeubilair geplaatst.
 • Laadpaal en bebording worden niet hinderlijk dichtbij straatmeubilair, afvalcontainers en bomen geplaatst.
 • Locaties met prioriteit:
  • Parkeerplein, tussen parkeervakken in;
  • Haakse parkeervakken;
  • Toegankelijk vanaf doorgaande weg en zichtbaar (bij kruising en aan doorgaande weg);
  • Dubbel gebruik mogelijk (bewoners, forenzen, bezoekers);
  • Tegen blinde gevel aan en aan de straatzijde met gebouwen.
 • In woongebieden ligt de laadlocatie centraal in de wijk.
 • Waar mogelijk worden meerdere locaties op een plek geconcentreerd.

Een mogelijke locatie hoeft dus niet aan alle wensen te voldoen voor er een laadpaal kan worden geplaatst.

Plattegrond

Contact

Gemeente Heiloo
Raadhuisplein 1
1851 JL Heiloo

Whatsapp: +316 821 735 46
info@heiloo.nl
072 535 66 66

Denk mee over Heiloo is een initiatief van de gemeente Heiloo.

 
 
Cookie-instellingen